ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Иргэдийн эрүүл аж төрөх, үндэс болсон Биеийн тамираар хичээллэх боломжийг бүрдүүлж, хамрагсдын хүрээг нэмэгдүүлж тамирчдын амжилтыг ахиулна.