АЛСЫН ХАРАА

Аймгийн хөдөлмөрчдийг эрүүл, эрч хүчтэй ажиллаж амьдрахын үндэс болсон биеийн тамираар өргөн олныг хичээллүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг явуулж, спортын сургалт дасгалжуулалтанд амжилтаар манлайлагч байгуулага болох.