2015 оны 11.02-ны өдөр Нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо.

” Өмнөговь аймгийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан ” нээлттэй өдөрлөг амжилттай болж байна. Энэхүү нээлттэй өдөрлөгт аймгийн засаг даргын дэргэдэх Биеийн тамир, спортын газрын хамт олон сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааны видео танилцуулга болон, самбар, санал асуулга, нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр мэдээлэл гарын авлагыг бэлтгэн иргэдэд түгээж ажиллаа.Мөн Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит бие бялдрын түвшин тогтоох сорил авлаа.

_DSC0952_DSC0885_DSC0830_DSC0912