СӨБ-ын арга зүйч, эмч нар ЭМСЯ, БТСХөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Хүүхэд-Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд ” сургалтанд хамрагдлаа.

10367185_831435296967243_4092271964880971806_n
СӨБ-ын арга зүйч, эмч нар ЭМСЯ, БТСХөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Хүүхэд-Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд ” сургалтанд хамрагдлаа. Тус сургалтанд 10 сумын цэцэрлэгийн арга зүйч, эмч, багш гэсэн нийт 15 хүн хамрагдлаа.

IMG_1153