Эрхэм зорилго, алсын хараа

Эрхэм зорилго

Иргэдийн эрүүл аж төрөх, үндэс болсон Биеийн тамираар хичээллэх боломжийг бүрдүүлж, хамрагсдын хүрээг нэмэгдүүлж тамирчдын амжилтыг ахиулна.

Алсын хараа

Аймгийн хөдөлмөрчдийг эрүүл, эрч хүчтэй ажиллаж амьдрахын үндэс болсон биеийн тамираар өргөн олныг хичээллүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг явуулж, спортын сургалт дасгалжуулалтанд амжилтаар манлайлагч байгуулага болох.