БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Өмнөговь аймгийн Биеийн тамир, спортын газар нь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагийн статустайгаар, аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын Нийгмийн  Хөгжлийн Хэлтсийн харьяалалд багтан, Монгол Улсын Эрүүл мэндийн Яаманд харьяалагдаж ажилладаг.  Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх БТСГазрын салбарын дээд байгууллага нь Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газар мөн олон нийтийн байгууллага болох МҮОХороо болон Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй спортын 60 гаруй холбоод юм. Аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын одоогийн бүтэц зохион байгуулалтыг сехимээр үзүүлбэл:

struct